• Studier

    I like!

    Den fick vi förskollärarstudenter av Lärarförbundet 🙂 Härligt med en handbok som innehåller lagar och regler för lärare. Torsdagstema – I like!